8 kenmerken van een goede groepsopdracht

Samenwerkend leren kan om meerdere redenen een krachtige werkvorm zijn. Eén ervan is diep leren, dat zal plaatsvinden als binnen de (project-)groep sprake is van verschillende perspectieven van de groepsleden, een debat hierover en integratie tot een gedeeld resultaat. Om dit te bereiken hangt veel af van de aard en de complexiteit van de groepsopdracht.

discussies tijdens het groepswerk

De informatiemaatschappij stelt eisen aan het hoger onderwijs met betrekking tot het opleiden van kenniswerkers die geacht worden een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van betekenisvolle valide kennis. Om aan die eisen te voldoen wordt er steeds vaker ingezet op samenwerkend leren als didactische strategie, gebaseerd op het constructivistische paradigma waarbij ervan wordt uitgegaan dat kennis actief moet worden ge(re)construeerd op basis van discussie en argumentatie om te leiden tot begrip en diepgaand leren.
(Fransen, 2013)

Wat wil je bereiken met een groepsopdracht?
Een goede groepsopdracht zorgt ervoor dat studenten gemotiveerd aan de slag gaan en zich uitgedaagd voelen samen tot een mooi resultaat te komen. Ze leren meer over hun latere beroepspraktijk en merken dat ze elkaar nodig hebben. Ze ontdekken dat er niet één oplossing hoeft te zijn voor een praktijkprobleem, maar dat verschillende standpunten, overtuigingen en inzichten leiden tot verschillende uitwerkingen. En ze komen erachter dat de wereld op sommige punten toch anders is dan ze dachten.

Wat wil je niet?
Te vaak gebeurt het dat studenten de groepsopdracht krijgen, snel de taken verdelen, door hun deelproducten een nietje slaan en dat inleveren. Zonde van de moeite. Studenten leren niets of (over) te weinig en worden niet uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

8 kenmerken van goede groepsopdrachten
Het schrijven van een goede groepsopdracht is razend moeilijk. Onderstaande acht kenmerken van goede groepsopdrachten kunnen hierbij helpen.

Een goede groepsopdracht…

 1. is afgestemd op de groepsgrootte
  Dit kenmerk gaat over de hoeveelheid werk die de individuele deelnemers moeten verzetten om de opdracht tot een goed einde te brengen. Als de groepsgrootte toeneemt mag de opdracht groter en complexer zijn dan bij kleine groepjes.
 2. is een open opdracht
  Open opdrachten hebben niet één goede oplossing. Ze vragen om interpretatie en concretisering door de deelnemers en om uitwisseling van standpunten, overtuigingen en inzichten. Openheid realiseren kan op verschillende manieren:
  – laat studenten zelf de criteria bepalen waar de oplossing aan moet voldoen en onderbouwen;
  – laat studenten zelf de (onderzoeks)methode kiezen en onderbouwen;
  – geef alleen een casus en laat studenten zelf de probleemstelling formuleren en onderbouwen;
  – verstrek overbodige informatie in de casus.
 3. is abnormaal
  Je kunt in groepsopdrachten opbouwen van normaal naar abnormaal. Hoe onalledaagser het probleem in de opdracht, hoe meer creativiteit en samenwerking er van de groep wordt gevraagd.
 4. veroorzaakt onderlinge afhankelijkheid
  Als groepsleden afhankelijk zijn van elkaars inspanningen leidt dit tot meer dialoog, meer individuele inspanning, creatievere oplossingen en dieper leren.
 5. heeft vele kanten
  Opdrachten waarin actoren voorkomen met verschillende of zelfs tegenstrijdige belangen, loyaliteiten of kenmerken vragen meer van de creativiteit en samenwerking van de groep dan waarin dit niet het geval is. Denk hier ook aan multidisciplinaire teams of teams waarin de studenten verschillende rollen krijgen.
 6. doet een beroep op normatieve professionaliteit
  Niet alle vragen zijn oplosbaar op basis van alleen rationele kennis en professionele deskundigheid. Er zijn vraagstukken waarin een ervaring van onmacht, eindigheid, conflict en kwetsbaarheid een rol speelt. Deze vragen appelleren niet alleen aan professionele oplossingen, maar ook aan duiding en zingeving. Beantwoording ervan doet niet alleen een beroep op professionele expertise, maar op existentiële overtuigingen en persoonlijke moed.
 7. dwingt integratie af
  Integratie van meerdere perspectieven kan ook expliciet in de opdracht gevraagd worden. Zo kun je (bij een leesopdracht) vragen meerdere auteurs over een onderwerp te lezen en deze vervolgens onderling te vergelijken. Wanneer de opdracht dan vraagt om een onderbouwd groepsoordeel, dan leidt dit tot een dialoog over de integratie van de verschillende perspectieven uit de literatuur.
 8. leidt tot een product
  Als de oplossing voor een probleem vergezeld gaat van een tastbaar product, zoals een (implementatie-)handleiding, een brochure, enz., dan vraagt dit om een oriëntatie op de doelgroep(en), waardoor de praktische bruikbaarheid van de oplossing groter wordt.

Bronnen
O.a.:

 • Gebaseerd op het interne document Complexe opdrachten – Rob van Roon (Hogeschool Rotterdam, 2014)
 • Teaming up for learning – Jos Franssen (2013)
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s